Jaktdagarna är många under säsongerna. Vi har tillsammans med oss rätt många hundar så att det går att byta ut om det behövs.
En ung eller orutinerad hund skolas bäst in när det finns tillfälle att välja vilken fågel som ska hämtas in , med det går brara att göra när vi kan täcka upp med en rutinerad hund brevid. Det är aldrig ok att lämna ett vilt innan man har försökt med alla medel att få hem det och där gör vi ingen skillnad på kråkor rådjur eller fasaner !!