Kalla vatten i Roslagen är ingen ovanlighet. Vassarna är många gånger mycket tuffa och här gäller ovillkorligen att hundarna har både kraft och vilja att arbeta tålmodigt.En bra jakthund kan anpassa sin fart efter hur terrängen ser ut och vilka vittringsförhållanden som gäller.

Men det är också upp till oss att lära dem att utnyttja sin kapacitet på bästa sätt.

Det finns hundar som vill springa till sig vittring och det finns hundar som jagar sig till vittring.

Det gäller för oss att se vad som är vad och göra övningarna rätt.

En simmande fågel kan vara arbetsam att apportera om den bara är lätt påskjuten, och det är inte ovanligt att anden dyker gång på gång för att komma upp någon helt annan stans.

Det krävs en erfaren hund för att lösa en sådan uppgift. De hundar som jagat mycket vet var fåglarna brukar finnas, de söker längs åkanter och vassar, sällan mitt ute på blanka vatten.

Men man kan också se att hunden snurrar runt runt, de känner vittringen efter anden som dök och ibland dyker även hunden en bit för att få tag i fågeln.

Därför lägger man också upp träningen på det sättet.
Alla hundar har en bra näsa det gäller bara att de använder den på bästa sätt.